Οι Υπηρεσίες Μας

Οι υπηρεσίες μας

Construction

Αποκατάσταση κτηρίων
Ενίσχυση φέροντος οργανισμού κτηρίων
- Αποκατάσταση βλαβών σκυροδέματος
- Έλεγχος στατικής επάρκειας κτηρίων
Ειδικά έργα υψηλών προδιαγραφών και εξειδικευμένων απαιτήσεων
Οικολογικη-βιοκλιματική-πράσινη δόμηση
Διαχείρηση-επίβλεψη-κατασκευών τεχνικών έργων

Σχεδιασμός-Μελέτη

Έκδοση οικοδομικών αδειών συμπεριλαμβανομένων όλων των απαιτούμενων μελετών ( αρχιτεκτονική, στατική, ηλεκτρομηχανολογική κ.τ.λ.)
Μελέτες παθολογικής πυροπροστασίας
- Έκδοση πιστοποιητικών
Εκτίμηση-προκοστολόγιση κτηρίων
Προμετρήσεις-επιμετρήσεις
Σύνταξη επιμετρήσεων ΠΠΑΕ και ΑΠΕ

άδειες δόμησης

Ολοκληρωμένες Λύσεις

Ανεγέρσεις κτηρίων
- Ανακαινίσεις κτηρίων παντός τύπου με την μέθοδο ‘’ΜΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΣΤΟ ΧΕΡΙ’’
Μελέτη ενεργειακής απόδοσης
- Ενεργειακά πιστοποιητικά
- Ενεργειακή αναβάθμιση κτηρίου
- Μέτρηση ακτινοβολίας – θερμομέτρηση ακινήτων
Υπηρεσίες αξιοποίησης ακινήτων
Εκτίμηση αξίας ακινήτου
Υποστήριξη επιδοτούμενων προγραμμάτων ΕΣΠΑ